Hizmetlerimiz

Lojistik ve Nakliyat

Taşıma Hizmetleri

Taşıma Hizmetleri

Şirketimiz, hizmet verdiği firmaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması, kontrol altında tutulması ve ulaştırılması olanaklarını da sunmaktadır.

Taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması, bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasını yaparken bir yandan depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlamak diğer yandan da projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine ederek hizmet ağını tamamlamaktayız.